>

..:: Ulusal Dergilerdeki Makaleler  ::..

 

1.   Oğuz Y, Atalağ M, Us Ö : Elektromiyografi. Katkı 5 (1) : 73-77, 1984.

 

2.   Us Ö, Oğuz Y : Miyastenia Gravis. Katkı 5 (1) :103-113, 1984.

 

3.   Us Ö, Tanık O, Siva A : Parkinsonizm. Yeni Tıp Dergisi. 1 (5) :26-30, 1984.

 

4.   Tanık O, Us Ö, Siva A : Serebrovasküler Hastalıklar : Kliniği ve Tedavisi. Yeni Tıp Dergisi 2 (3) 14-24, 1985.

 

5.    Siva A, Alemdaroğlu A, Timurkaynak E, Somuncu İ, Akyatan N, Yazgan C, Yardım M, Us Ö, Akpınar Ş : Lomber disk patolojilerinde (spinal) bilgisayarlı tomografi. T. K1. Tıp Bil. Araşt. Dergisi 3: 182-189, 1985.

 

6.   Yurdakök M, Kınık E, Bedük Y, Güvenç M, Us Ö : Treatment of enuresis :       A study with imipramine , amitriptyline, chlordiazepoxide-clidinium and pracetam. The Turkish Journal of Pediatrics 28: 171-175, 1985

 

7.   Us Ö, Kırkalı P : Optik Nöropatiler. Yeni Tıp Dergisi 3 (4) : 28-31, 1986.

 

8.   Us  Ö : Sağlıklı kişilerde unilateral hemisferik lokalizasyonlu serebrovasküler hastalıklarda kortikal somatosensoriyel evoked potansiyeller. Klinik Gelişim 3: 710-713, 1990

 

9.   Us Ö : Üst lomber duysal köklerin dermatomal somatosensoriyel evoked potansiyellerle (DSEP) incelenmesi. Klinik Gelişim 4: 987-991, 1991.

 

10.  Aktan S, Aykut C, Yazgan Y, Us  Ö : Kaudat infarktlarda görülen davranış değişiklikleri. Türk Psikiyatri Dergisi 2 (3) : 197-199, 1991.

 

11.  Aktan S, Aykut C, Us Ö, Erzen C : Dolikoektazik baziler arter saptanan hastaların klinik bulguları. Klinik Gelişim , 4: 1571-1574, 1991.

 

12.  Us Ö, Özer F, Kılıç T, Gürses C, Özek M, Pamir N : Lumbosakral radikülopatinin tanısında dermatomal somatosensoriyel evoked potansiyellerin (DSEP) kullanımı. Nöropsikiyatri Arşivi, 30 (3): 376-380, 1993.

 

13.  Öğüt MS, Us Ö, Bavbek T, Gürses C, Öğüt M : Ambliopların patern vizuel evoked potansiyeller (P-VEP) ile değerlendirilmesi. Nöropsikiyatri Arşivi, 30 (3) :385-389, 1993.

 

14.  Aykut C, Aktan S, Us Ö : Multiple cavernous angiomas located in the cerebral hemispheres and the posterior fossa: A case report and review of the literature, Turkish Neurosurgery, 3: 31-33, 1993.

 

15 Us Ö : Klinik nörofizyoloji terimleri, Klinik Nörofizyoloji Derneği İstanbul Şubesi. Nöropsikiyatri Arşivi, (31) (4) : 173-179, 1994.

 

16.  Us Ö : Demiyelinizan hastalıklarda uyandırılmış potansiyellerin kullanımı. Nörol.Bil.D., Özel Sayı, 11 (3-4): 289-293, 1994

 

17.  Akyüz G, Canbulat N, Gözke E, Doğan N, Kayhan Ö, Us Ö : Otonom sinir sistemi: Anatomi ve fizyolojisi . Fizik Ted. Rehabil. Derg. 155-161, 1995.

 

18.  Özek E, Ertem D, Bavbek T, Us Ö : What is your diagnosis?.Tr.J.of Medical Sciences. (23): 249-250, 1995.

 

19.  Işık N, Us Ö : Motor uyandırılmış ( Evoked) potansiyeller. Sendrom. (10): 65-68,1995.

 

20.  Işık N, Us Ö : Kök basılarının incelenmesinde elektrofizyolojik yöntemler. Sendrom  (Aylık Aktüel tıp Dergisi). (9): 69-72, 1995

 

21.  Ofluoğlu D, Akyüz G, Turan B, Kayhan Ö, Us Ö : Somatosensoryel uyandırılmış potansiyeller üzerine yaş ve cinsiyetin etkileri. Geriatri (Turkish Journal of Geriatrics ). Geriatri 2 (1) : 10-13, 1999

 

22.  Gözke E, Çelebi D, Deniz E, Akyüz G, Us Ö : Lumbosakral radikülopati ve aksonal   polinöropati olgularında sinir ileti çalışmalarının karşılaştırılması. PTT Hastanesi Tıp  Dergisi 23 (3) : 142-145, 2001

 

23.  Çelebi D, Gözke E, Dörtcan N, Koçer A, Çetinkaya M, Us Ö : Karpal tünel sendromunda duysal sinir ileti çalışmaları ve iki nokta diskriminasyonu. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 24 (1) : 14-17, 2002.

 

24.  Akbay-Özşahin A, Us Ö, Türkdoğan D, Akyüz G: Median sinir uyarımlı servikal yanıtlarda metodolojik çalışma. Türk Nöroloji Dergisi  10(2) : 96-101, 2004.

 

25.  Türker H, Ömeroğlu M, Us Ö, Akyüz G: Tarsal tünel sendromlu olgularda klinik ve elektrofizyolojik bulgular. Türk Nöroloji Dergisi 10(3): 206-214, 2004.

 

26.  Türker H, Us Ö, Tanrıdağ, Akyüz G: Multipl sklerozda SEP uyarım frekansı değişikliklerinin santral iletim zamanına etkileri. Türk Nöroloji Dergisi 11(1):45-53, 2005.

 

27.  Afşar N, Us Ö: Serebral venöz tromboz. Türkiye klinikleri JInt Med Sci, 1(5):9-14,2005.

 

28.  Tuncer N, Tanrıdağ T, Midi İ, Us Ö ve Kansu T: İdyopatik Hipertrafik Pakimenenjit. Türk Nöroloji Dergisi, 11 ( 3 ): 255-262, 2005.

 

29.  Koçer A, Gözke E, Öre Ö, Us Ö: Atypical Demyelinating Disorders Suggesting Multiple Sclerosis. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 11 (1): 35-39, 2004.

 

30.  Tuncer N, Midi İ, Tanrıdağ T, Mollahasanoğlu A, Çatan Ö, Us Ö: Asimetrik Lobar Dejenerasyonlar: Klinik, Nöropsikolojik, Görüntüsel Veriler. Türk Nöroloji Dergisi, 12 ( 2 ): 112-120, 2006.

 

      31.  Karlıkaya G, Tanrıdağ T, Yüksel G, Afşar N, Tireli H, Bingöl C, Us Ö: Amiotrofik lateral skleroz hastalığı tanısında transkranyal magnetik stümülasyon-ön çalışma. Türk Nöroloji Dergisi 13 ( 1 ): 12-20,2007

 

   32.  Özşahin A.A, Günal D.İ, Demir H, Akpınar A, Üçkardeş A.O,Us Ö: Parkinson hastalıklarında hastalık süresinin yürüme parametreleri üzerine etkileri. Türk Nöroloji Dergisi 13 ( 2 ):  107-112,2007

        33.  Uluç K, İşak B,Tanrıdağ T, Us Ö: Pathophysiology of ALS:What and how much  do we know? Marmara Medical Journal 21 (1):102-111,2008
        34.  Uluç K, İşak B, Tanrıdağ T, Us Ö: Critical illness polyneuropathy and myopathy. Marmara Medical Journal 21 (2):, 2008


[
Ana Sayfa]  [Özgeçmiş]  [Yayınlar]  [Nörolojik Hastalıklar]  [Nörolojik İncelemeler
[
Faydalı Bağlantılar]  [Basında]  [İletişim]