>

..:: Ulusal Kongrelerdeki Bildiriler ::..

 

1.    Us Ö, Kansu T, Araç N : Tekrarlayan multipl kraniyal nöropatiler. 18. Milli  Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Kongre Kitabı, S. 80, 1982.

 

2.    Akyatan N, Vural O, Yardım M, Us Ö : Beyinsapı audituar uyarılmış cevaplar, normal değerleri ve çeşitli hastalıklarda elde ettiğimiz sonuçlar. 20. Milli  Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Kongre Kitabı, S. 58, 1984.

 

3.    Akyatan N, Vural O, Siva A, Yaşar İ, Us Ö, Alemdaroğlu A, Yardım M, Akpınar Ş :  Ayna hareketi gösteren üç hasta da klinik, eletrofizyolojik ve bilgisayarlı tomografi özellikleri.  20. Milli  Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Kongre Kitabı, S. 67, 1984.

 

4.    Vural O, Akyatan N, Yardım M, Us Ö: Vizuel uyarılmış cevapların normal değerleri ve çeşitli hastalıklarda elde ettiğimiz sonuçlar. 20. Milli  Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Kongre Kitabı, S. 136, 1984.

 

5.    Siva A, Alemdaroğlu A, Timurkaynak E, Somuncu İ, Akyatan N, Yazgan C, Us Ö, Vural O, Akpınar Ş, Ünlü Ş : Spinal patolojilerde bilgisayarlı tomografi. 20. Milli  Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Kongre Kitabı, S. 65, 1984.

 

6.    Aktan S, Aykut C, Us Ö : Multipl laküner infarktlarda risk faktörlerinin kontrol grubu ile karşılaştırılması. 3. Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, S. 12, 1990.

 

7.    Aktan S, Aykut C, Us Ö : Serebral amiloid anjiopatiye bağlı intraserebral kanamalar. 3. Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, S. 26, 1990

 

8.    Aktan S, Aykut C, Us Ö : Dolikoektatik baziler arter saptanan hastaların klinik bulguları. 3. Nöroloji Kongresi, Kongre  Kitabı, S. 65, 1990

 

9.    Aktan S, Aykut C, Us Ö, Yazgan Y : Kaudat infarktlar. 3. Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, S. 74, 1990.

 

10.  Aktan S, Gürbüz O, Aykut C, Gürses C, Us Ö : Primer antifosfolipid antikor sendromu: Livedo Reticularis ve serebral iskemi. 4. Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, S. 12, 1991.

 

11.  Aykut C, Özgün Ş, Aktan S, Direskeneli H, Gürses C, Us Ö, Akoğlu T : Laküner infarktların etyopatogenezinde otoimmünitenin rolü. 4. Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, S. 13, 1991.

 

12.  Aktan S, Aykut C, Erzen C, Us Ö, Gürses C : Tolosa-Hunt sendromunda magnetik rezonans görüntüleme. 4. Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, S. 34, 1991.

 

13.  Aktan S, Aykut C, Gürses C, Us Ö : Multipl sklerozda parenteral prednizolon tedavilerinin  karşılaştırılmalı klinik çalışması . 4. Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, S. 113-114, 1991.

 

14.  Aykut C, Aktan S, Us Ö, Gürses C : Serebral hemisferler ve posterior fossa yerleşimli multipl kavernöz anjiom vakası. 4. Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, S. 134-135, 1991.

 

15.  Us Ö, Özer F, Kılıç T, Aktan S, Pamir N, Özek M : Dermatomal somatosensoryel uyarılmış potansiyeller lumbosakral kök basılarının tanısında kullanılabilir mi ? Spinal Kord Travmaları Kongresi, Kongre Kitabı, S. 62 Bursa, Kasım 1992

 

16.  Başbuğ C, Işık N, Cabar A, Olga S, Us Ö : Psikiyatrik tablo ile ortaya çıkan, karbonmonoksit entoksikasyonuna bağlı globus pallidus lezyonlarının klinik, nöroradyolojik ve nöropsikolojik olarak değerlendirilmesi ve takibi. 5.Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, S. 32, 1992

 

17.  Özek MM, Us Ö, Erzen C : Medulloblastomlarda pons infiltrasyonunu saptamada MRI ile uyarılmış potansiyellerin yeri. Türk Nöroşirurji Dergisi (Ek 6), S. 29, 1993

 

18.  İnce D, Afşar N, Tekin S, Aykut C, Us Ö, Aktan S : Esansiyel tremorun tedavisinde alprozolam ve diazomid’in , placebo ve primidon ile karşılaştırılması. 29. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, S. 3-14, 1993

 

19.   Özek MM, Sav A, Us Ö, Erzen C : Sturge-Weber sendromunda epilepsi cerrahisi. 29. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, S. 5-8, 1993.

 

20.  Us Ö, Çelik M, Işık N, Özek MM, Öğüt MS, Erzen C : Hipofiz adenomlu hastalarda , parasellar yayılımı göstermede patern vizuel evoked potansiyellerin (P-VEP) önemi. 29. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, P2-7, 1993.

 

21.  Işık N, Işık N, Özek M, Us Ö, Kalelioğlu M, Köseoğlu İ : Arnold-Chiari Malformasyonunda BAEP ve SEP bulguları. 29. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, P2-13, 1993.

 

22.  Işık N, Öğüt MS, Gürses C, Us Ö, Karebeyoğlu  İ, Çelik M, Aktan S : Optik nöropatili hastalarda patern vizuel evoked potansiyel değişiklikleri. 29. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, P2-5, 1993.

 

23.  Çelik M, Us Ö, Gürses C, Özek M, Karabeyoğlu İ, Pamir N, Işık N : Kompressif optik nöropatili hastalarda görülen patern vizuel evoked potansiyel (P- VEP) değişiklikleri. 29.  Ulusal Nöroloji Kongresi, Kongre Kitabı, P2-6, 1993.

 

24.  Us Ö, Saraçoğlu M, Gürtekin Y, Pamir N, Akyatan N : Pontoserebellar köşe lokalizasyonlu yer kaplayan lezyonlarda beyinsapı işitsel evoked potansiyel kayıtları. 12. Ulusal Klinik Nörofizyoloji  EEG – EMG Kongresi, Kongre Kitabı, S.14, 1993.

 

25.  Gürtekin Y, Gürses C, Saraçoğlu M, Us Ö, Akyatan N, Çelik M : Beyinsapı infarktlarında beyinsapı işitsel uyarılmış yanıtların ( BAEP ) tanı değeri. 12. Ulusal Klinik Nörofizyoloji  Kongresi. Kongre Kitabı, S.13, 1993

 

26.  Işık N, Us Ö, Çelik M : Multipl sklerozlu hastalarda uzun latanslı refleks (LLR) değişiklikler. 30. Ulusal Nöroloji  Kongresi. Kongre Kitabı, S. 8-9 , 9-14 Ekim, 1994

 

27.  Güven Z, Us Ö, Gözke E, Akyüz G : Kesin ve olası MS’ te bilişsel fonksiyonların olaya ilişkin endojen potansiyeller ile değerlendirilmesi. 15. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi. Program ve Özetler Kitabı. S. 70, 27-31 Mayıs, 1995.

 

28.  Akyüz G, Us Ö : Anterior tarsal tünel sendromu. 15. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi. Program ve Özetler Kitabı. S. 71, 27-31 Mayıs, 1995.

 

29.  Akyüz G, Canbulat N, Gözke E, Doğan N, Güven Z, Us Ö : Sağlıklı kişilerde sempatik deri yanıtları ve R-R aralık değişkenliği. 15. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi. Program ve Özetler Kitabı. S. 71, 27-31 Mayıs, 1995.

 

30.  Gözke E, Akyüz G, Güven Z, Us Ö : Diyabetik polinöropati olgularında sempatik deri yanıtları. 13. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi. Bildiri Özet Kitabı, P6-5, 26-28 Nisan, 1995.

 

31.  Işık N, Us Ö : Uzun latanslı refleks yanıtlar (LLR): Multipl sklerozlu olgularda LLR anormallikleri. 13. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Kongre Kitabı. S122, 1995

 

32.  Işık N, Us Ö: Uzun latanslı refleks yanıtlar (LLR): Parkinson hastalığında LLR anormallikleri.13. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Kongre Kitabı. S123, 1995

 

33.  Akyüz G, Canbulat N,  Tomi-Yılmaz I, Doğan N, Us Ö, Sözüer D : Sağlıklı çocuklarda sempatik deri yanıtları ve R-R aralık değişkenliği. 16. Ulusal Fiziksel Tıp ve  Rehabilitasyon Kongresi. Kongre Kitabı, 15-18 Mayıs, 1997.

 

34.  Gözke E, Akyüz G, Turan B, Us Ö, Akyüz E : Romatoid artrit olgularında SSR ve RRIV. 15. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi ve 2. Intl. Satellite Symposium on New Developments in Clinical Neurophysiology. Program ve Bildiri Özetleri, S.58, 10-13 Mayıs , 1998.

 

35.  Türkdoğan D, Akyüz G, Turan B, Özek E, Bahadır C, Yıldız H, Us Ö, Dağhan F : Yüksek hiperbiluribinemili yeni doğanlarda somatosensoryel uyandırılmış potansiyeller. 16. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi ve 3. Intl. Satellite Symposium on New Developments in Clinical Neurophysiology. Program ve Bildiri Özetleri, S.100 , 3-5 Haziran,  1999.

 

36.  Akyüz G, Yıldız H, Turan B, Tonyalı B, Us Ö, Kayhan Ö, Çıkrıkçıoğlu U : Tek taraflı diyafragma yüksekliğinde frenik sinir iletimi. 16. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi ve 3. Intl. Satellite Symposium on New Developments in Clinical Neurophysiology. Program ve Bildiri Özetleri, S.107 , 3-5 Haziran,  1999.

 

37.  Tomi-Yılmaz I, Akyüz G, Türkdoğan D, Deniz E, Us Ö, Kayhan Ö : Miyelodisplazili çocuklarda somatosensoryel uyandırılmış potansiyellerin yeri. 16. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi ve 3. Intl. Satellite Symposium on New Developments in Clinical Neurophysiology. Program ve Bildiri Özetleri, S.101 , 3-5 Haziran,  1999.

 

38.  Aktaş F, Us Ö, Yetkin T, Çöl E, Özyedek S, Yalınay P : Hemifasial spazmlı olgularda botulinum toksin- A tedavisi sırasında EMG interferans paternde turn- amplitüd bulut analizinin kullanımı. 35. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi 5 ( Özel Sayı) : P-34. 24-28 Ekim , 1999.

 

39.  Yalınay P, Ağaoğlu J, Ercan E, Bolcu-Emir C, Tanık O, Us Ö : Multipl Skleroz’ da SSR. 35. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi 5 ( Özel Sayı) : P-198. 24-28 Ekim , 1999.

 

40.  Türkdoğan D, Akyüz G, Us Ö, Özek M, Erkal H : Opere gerilmiş kord sendromlu çocukların somatosenoryel uyandırılmış potansiyeller ile izlemi. 4. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi . Program ve Bildiri Özetleri, S.135 , 24-28 Mayıs, 2000.

 

41.  Türker H, Ömeroğlu M, Us Ö, Akyüz G : Tarsal tünel sendromlu olgularda klinik ve elektrofizyolojik bulgular.  4. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi . Program ve Bildiri Özetleri, S.129,  24-28 Mayıs, 2000.

 

42.  Karşıdağ S, Us Ö, Demir H, Akyüz G, Karşıdağ K : Tip 1 Diyabetik hastalarda erken dönemde elektrofizyolojik bulgular. 4. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17.  Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi . Program ve Bildiri Özetleri, S.127,  24-28 Mayıs, 2000.

 

43.  Karşıdağ S, Us Ö, Moralı S, Akyüz G, Karşıdağ K : Bozulmuş glikoz toleransı olan hastalarda elektrofizyolojik bulgular. 4. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17.  Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi . Program ve Bildiri Özetleri, S.109,  24-28 Mayıs, 2000.

 

44.  Tonyalı B, Us Ö, Akyüz G, Akbay-Şahin A, Demir H : Servikal radikülopatilerde H refleksi, F dalgası ve somatosensoriyel evoked potansiyellerin incelenmesi. 4. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi . Program ve Bildiri Özetleri, S.75,  24-28 Mayıs, 2000.

 

45.  Bahadır C, Akyüz G, Yıldız H, Us Ö, Tonyalı B : Servikal radikülopatinin tanısında kök stimülasyonunun yeri. 4. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi . Program ve Bildiri Özetleri, S.74,  24-28 Mayıs, 2000.

 

46.  Gözke E, Çelebi D, Deniz E, Akyüz G, Us Ö : Lumbosakral radikülopati ve aksonal polinöropati olgularında sinir ileti çalışmalarının karşılaştırılması. 4. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi . Program ve Bildiri Özetleri, S.72,  24-28 Mayıs, 2000.

 

47.  Yıldız H, Akyüz G, Us Ö, Bahadır C, Müslümanoğlu L : Lumbosakral radikülopatilerde  H refleksi ve T refleksinin tanı değeri. 4. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi . Program ve Bildiri Özetleri, S.71,  24-28 Mayıs, 2000.

 

48.  Yıldız H, Akyüz G, Us Ö, Bahadır C, Demir H : Lumbosakral radikülopati tanısında F dalgası parametreleri.  4. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi . Program ve Bildiri Özetleri, S.70,  24-28 Mayıs, 2000.

 

49.  Türkdoğan D, Us Ö, Akyüz G, Arslan G : Erken çocukluk çağındaki nöbetlerin klinik ve elektrografik bulguları. 4. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi . Program ve Bildiri Özetleri, S.54,  24-28 Mayıs, 2000.

 

50.   Gözke E, Çelebi D, Dörtcan N, Deniz E, Us Ö : A Dalgası ve Elektrofizyolojik Tanılar. 5.Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 18. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi . Program ve Bildiri Özetleri, S.34,  01-05 Mayıs, 2001.

 

51.  Çelebi D, Gözke E, Dörtcan N, Koçer A, Çetinkaya M, Us Ö : Karpal Tünel Sendromunda Duysal İleti Çalışmaları ve İki Nokta Diskrimininasyonu. 5.Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 18. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi . Program ve Bildiri Özetleri, S.64,  01-05 Mayıs, 2001.

 

52.  Akbay-Özşahin A, Us Ö, Akyüz G, Ömeroğlu M : Median Uyarımlı Servikal Yanıtlarda Metodolojik Çalışma. 5.Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 18. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi . Program ve Bildiri Özetleri,  S. 18  ,  01-05 Mayıs, 2001.

 

53.  Türker H, Us Ö, Akyüz G, Ömeroğlu M : Multiple Sklerozlu Olgularda Kısa Latanslı Somatosensoriyel Uyandırılmış Potansiyeller ve Santral İleti Zamanı. 5.Uluslararası Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 18. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG- EMG Kongresi . Program ve Bildiri Özetleri, S.96  ,  01-05 Mayıs, 2001.

 

54.  Demir H, Us Ö, Akyüz G, Karşıdağ S, Türker H : Servikal radikülopatilerde F dalgası, H refleksi ve somatosensoryel uyandırılmış potansiyellerin incelenmesi. 3. Ulusal Epilepsi Kongresi ve 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi.Program ve Bildiri Özet Kitabı. S.107, 08-13 Haziran 2002.

 

55.  Gözke E, Dörtcan N, Koçer A, Akyüz G, Us Ö : Karpal tünel sendromuna eşlik eden ulnar sinir bilek tuzaklanmaları. 3. Ulusal Epilepsi Kongresi ve 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi.Program ve Bildiri Özet Kitabı. S.207, 08-13 Haziran 2002.

 

56.  Koçer A, Gözke E, Dörtcan N, Us Ö : Radikülopati, polinöropati ve karpal tünel sendromu olgularında F dalgası parametreleri. 3. Ulusal Epilepsi Kongresi ve 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi.Program ve Bildiri Özet Kitabı. S.216, 08-13 Haziran 2002.

 

57.  Ömeroğlu M, Demir H, Akyüz G, Us ö : Servikal radikülopatilerde duysal sinir uyarımlı somatosensoriyel uyandırılmış potansiyeller. 3. Ulusal Epilepsi Kongresi ve 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi.Program ve Bildiri Özet Kitabı. S.218,  08-13 Haziran 2002.

 

58.  Oflazoğlu B, Erdoğan N, Somay G, Us Ö :Normal kişilerde lateral femoral kutenöz  SUP. değerleri. 20.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi .Kongre Kitabı S.38. 27-31 Mayıs 2003

 

59.  Oflazoğlu B, Us Ö, Beyaz E.A, Aykut-Bingöl C : İzole sural sinir Nöropatisi : Olgu sunumu. 20.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi .Kongre Kitabı S.97. 27-31 Mayıs 2003

 

60.  Bıçakcı-Genç A, Oflazoğlu B, Us Ö : Ulnar sinir normal değerleri. 20.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi .Kongre Kitabı S.114. 27-31 Mayıs 2003

 

61.  Kaya D, Altıok E, Gözke E, Damlacık A, Bozkurt N, Us Ö : Erken yaşlarda başlayan otozomal dominant özellik gösteren pür cerebellar atrofi ile karakterize bir aile. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı S.258. 22-26 Ekim 2003

 

62.  Yitmen İ, Midi İ, İnce-Günal D, Us Ö : Psödotümör serebri ve sistemik lupus eritamatozus birlikteliği. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı S.279-280. 22-26 Ekim 2003

 

63.  Kaya D, Us Ö : Büyük damar oklüzyonlarında düşük ve yüksek molekül ağırlıklı heparin, warfarin ve antiagregan tedavilerin erken ve geç dönem sonuçları. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı S. 303-304. 22-26 Ekim 2003

 

64.  Gözke E, Biber S, Çetinkaya M, Us Ö : Non-diabetik radikülopleksonöropati  (olgu sunumu). 39.Ulusal Nöroloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı S. 356-357. 22-26 Ekim 2003

 

65.  Moralı S, Us Ö, Akyüz G : Bozuk glukoz toleranslı olgularda sinir ileti çalışmaları. 39.Ulusal Nöroloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı S. 379. 22-26 Ekim 2003

 

66.  Kaya D, Us Ö : Status epileptikusta prognoz üzerine etkisi olan faktörler ve tedavi. 39.Ulusal Nöroloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı S. 383. 22-26 Ekim 2003

 

67.  Yitmen İ, Midi İ, İnce-Günal D, Us Ö: Hemifasial spazm etyolojisinde kranial görüntülemenin önemi. 39.Ulusal Nöroloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı S. 463. 22-26 Ekim 2003

 

68.  Günal D, Yılmaztürk Ş, Dib H, Üçkardeş A. Osman, Us Ö : Huntington hastalarında yürüme analizi sonuçları.  39.Ulusal Nöroloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı S. 466-467. 22-26 Ekim 2003

 

69.  Günal D, Yılmaztürk Ş, Dib H, Üçkardeş A. Osman, Us Ö : Progresif supranükleer palsi vakalarında yürüyüş analizi bulguları ve klinikteki önemi. 39.Ulusal Nöroloji Kongresi. Program ve Bildiri Özet Kitabı S. 467. 22-26 Ekim 2003.

 

70.  Kaya D, Karaaslan M, Çizmeli O, Baltacıoğlu F, Us Ö: Bir takayasu arteriti vakasında karotid arter stent uygulaması. 39. Nöroloji Kongresi.Program ve bildiri özet kitabı S. 303 22-26 Ekim 2003

         71.  Kaya D, Us Ö: Karotid arter stenozlarında plak morfolojisinin stenozdaki artış üzerine etkisi. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi. Program ve bildiri özet kitabı S. 303-304, 22-26 Ekim 2003
         72.  Somay G, Oflazoğlu B, Surardamar A, Yakar T, Us Ö: Tiroid hastalıklarında nörofizyolojik değişiklikler. 21.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi Bildiriler Kitabı, P-07. 25-28 Mayıs 2004.
 

73.  Erdoğan N, Gözke E, Oflazoğlu B, Akyüz G,  Us Ö, Kavala M: Behçet hastalığı olgularında sempatik deri yanıtı ve R-R aralık değişkenliği. 21.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi Bildiriler Kitabı, P-26. 25-28 Mayıs 2004.

 

74.   Oflazoğlu B, Somay B, Surardamar A, Us Ö: Tiroid hastalıklarında median sup ve gözkırpma refleksi.21.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi Bildiriler Kitabı, P-34. 25-28 Mayıs 2004.

 

75.   Ekinci G, Tuncer N, Turan N, Ağan K, Us Ö : Nöronal seroid lipofusinoz (Kufs Hastalığı) olgu sunumu. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiriler ve Özet Kitabı, P-336. 29 Eylül-3 Ekim 2004.

 

76.  Dib H, Güngördü A, Midi İ, Us Ö : Non-Spesifik infeksiyon sonrası gelişen santral pontin miyelinolizis: bir olgu sunumu. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiriler ve Özet Kitabı, P-125. 29 Eylül-3 Ekim 2004

 

77.Kaya D, Yıldız E, Elgezen M, Damlacık A, Us Ö : Karotis darlıklarının saptanmasında, tomografi anjiografi ve doppler USG incelemelerinin karşılaştırması. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiriler ve Özet Kitabı, P-90. 29 Eylül-3 Ekim 2004.

 

78.   Çatan Ö, Elmacı-Tuncer N, Mollahasanoğlu A, Dib H, Yitmen İ, Us Ö : Primer progresif afazi. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiriler ve Özet Kitabı, S-06. 29 Eylül-3 Ekim 2004

 

79.   Onultan O, Tuncer N, Ekinci G, Us Ö : Demans tanı ve tedavisinde spect’in yeri. 40.Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiriler ve Özet Kitabı, S-53. 29 Eylül-3 Ekim 2004

 

80.  Us Ö: Görsel uyarılmış potansiyeller bugün nerede.22.Ulusal klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Epilepsi Günleri, Konuşma veBildiri Özetleri Kitabı, S-67.4-8 Mayıs 2005

 

81.  Tuncer N, Midi İ, Mollahasanoğlu A, Ekinci G, İnce Ünal D, Us Ö : Multipl sklerozlu olgularda bilişsel fonksiyon bozuklukları, 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005. Türk Nöroloji Dergisi 11 ( 6, ek 2 ): S 27

 

82. Erbaş B, Bilgin Ö, Işak B, Midi İ, Us Ö : Parasagittal menenjiom nedenli venöz sinüs trombozu, 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005. Türk Nöroloji Dergisi 11 ( 6, ek 2 ): P 20

 

83.    Tuncer N, Afşar A, Tanrıdağ T, Us Ö: Pons enfarktına bağlı gelişen patolojik gülme olgu sunumu, 41. Ulusal Nöroloji Kongresi 5-10 Aralık 2005. Türk Nöroloji Dergisi 11 ( 6, ek 2 ): P 99

 

84.  Akbay Özşahin A, Demir H, Akpınar A, Üçkardeş A, İnce Günal D, Us Ö: Parkinson hastalarında kantitatif yürüme analizi, 41. Ulusal Nöroloji Kngresi 5-10 Aralık 2005. Türk Nöroloji Dergisi 11 ( 6, ek 2 ): P 166

 

85. Ağan K, Kutlu D, Başak N, Us Ö, Günal Dİ: Spinoserebellar Ataksi Tip 2 ile İzlenen Aile Sunumu. 6. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi. 19-22 Mayıs 2005 Çeşme İzmir. Program ve özet kitabı poster 22, sayfa 87.

 

       86. İşak B, Oflazoğlu B, Yitmen İ, Tanrıdağ T, Karlıkaya G, Us Ö: Bozuk Glukoz Toleranslı Olgularda  Otonom Nöropati Varlığının Araştırılması. 23. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Kongresi, Pamukkale-Denizli,19-23 Nisan 2006. Konuşma ve Bildiri Özetleri Kitabı sayfa 106.

         87.  Akgün Y, Kaya D, Arman F, Us Ö, Peker S: Hareket Hastalıkları     Cerrahisi ve Erken Dönem Sonuçları. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya 12-17 Kasım 2006. Türk Nöroloji Dergisi, 12 ( 5,Suppl 4 ) : 60
        88.  Akbay Özşahin A, Demir H, Üçkardeş AÖ, Günal Dİ, Us Ö: Parkinson Hastalarında Hastalık Süresinin Yürüme Üzerine Etkisi . 42. Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya 12-17 Kasım 2006. Türk Nöroloji Dergisi,12 ( 5,Suppl 4 ) : 109
        89.    Bilgin Ö, Ağan K, Midi İ, Us Ö, Bingöl CA: Fokal EEG Bulguları Gösteren Juvenil Myoklonik Epilepsi Olguları. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya 12-17 Kasım 2006. Türk Nöroloji Dergisi,12 ( 5,Suppl 4 ) : 186
        90.   Kaya D, Tuncer N, Dinçer A, Midi İ, Arman F, Us Ö: Nonkonvulsiv Status Epileptikus Kliniği ile Başvuran Sporadik Creutzfeldt Jacobs Vakası. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya 12-17 Kasım 2006. Türk Nöroloji Dergisi,12 ( 5,Suppl  4 ): 196-197
        91.   Akgün Y, Kaya D, Us Ö: Arman F, Peker S: Derin beyin stimülasyonu cerrahisinde mikro elektrot kayıt ve intra-operatif MR kullanınmı. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya 10-15 Kasım 2007. Türk Nöroloji Dergisi, 13 ( 5, Ek 1 ): 12
         92. Midi İ, Öneş T, Tuncer N, Onultan O, Çalışkan HG, Erbil Y, Us Ö: Demans ön tanılı olgularda MMSE ile beyin perfüzyonu arasındaki ilişkinin değerlendirmesi. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya 10-15 Kasım 2007. Türk Nöroloji Dergisi, 13 ( 5, Ek 1 ): 125
        93. Yılmaz O, Şalçini C, Köseoğlu M, Kayıhan U, Midi İ, Tuncer N, Us Ö: Creutzfeldt-Jacob hastalığı: Radyolojik ve BOS bulguları ile olgu sunumu. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya 10-15 Kasım 2007. Türk Nöroloji Dergisi, 13 ( 5, Ek 1 ): 126
       94. Us Ö: Guillain-Barre Sendromu (Klasik Form). 26. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi Antalya 31 Mart - 4 Nisan 2010, Kongre Kitabı, S. 13
       95. İşak B, Uluç K, Koytak P.K, Sunter G, Tanrıdağ T, Us Ö, Dengeler R: Diabetik Polinöropatili hastalarda F-dalgası süresinin kullanımı. 26. Ulusak Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi Antalya 31 Mart - 4 Nisan 2010, Kongre Kitabı, S.65
       96. İşak B, Uluç K, Sun A, Sunter G, Tanrıdağ T, Us Ö: Duysal sinir aksiyon potansiyelinden daha fazla bilgi edinilebilir mi? 26. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi Antalya 31 Mart - 4 Nisan 2010, Kongre Kitabı, S.67
       97. İşak B, Horozoğlu H, Uluç K, Tanrıdağ T, Us Ö: Guillain-Barre Sendromu erken tanısında Kutanöz sessiz periyod yararlı olabilir. 26. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi Antalya 31 Mart - 4 Nisan 2010, Kongre Kitabı, S.112
       98. Karlıkaya G, Domaç F, Boylu E, Tanrıdağ T, Us Ö: Sık çalışılmayan duysal sinirler. 26. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi Antalya 31 Mart - 4 Nisan 2010, Kongre Kitabı, S.128


[
Ana Sayfa]  [Özgeçmiş]  [Yayınlar]  [Nörolojik Hastalıklar]  [Nörolojik İncelemeler
[
Faydalı Bağlantılar]  [Basında]  [İletişim]